DE NIEUWE LEERWEG IS LEREN DOOR TE DOEN. SAMENWERKEN. PRAKTIJKGERICHT. VAARDIGHEDEN. ONTDEKKEN. VOORBEREIDEN. KRITISCH LEREN DENKEN. COMPLEXE VRAAGSTUKKEN. LEVENSECHTE OPDRACHTEN. PRAKTIJK.

DE NIEUWE LEERWEG IS LEREN DOOR TE DOEN. SAMENWERKEN MET HET MBO. ONTWIKKELEN VAN (PRAKTIJKGERICHTE) VAARDIGHEDEN. ONTDEKKEN. SAMENWERKEN MET HET BEDRIJFSLEVEN. VOORBEREIDEN OP VERVOLGONDERWIJS. KRITISCH LEREN DENKEN. COMPLEXE VRAAGSTUKKEN OPLOSSEN. LEVENSECHTE OPDRACHTEN UIT DE PRAKTIJK. SAMENWERKEN.

Vanaf 2024 gaan de gemengde en theoretische leerweg van het vmbo samen verder onder de (werk)naam: Nieuwe leerweg. Om scholen optimaal voor te bereiden op deze ontwikkeling heeft Dubbelklik op deze website alle belangrijke informatie verzameld om meteen aan de slag te kunnen gaan. 

RICHT LEERJAREN IN MET EEN AFWISSELEND PROGRAMMA.

Kies voor een combinatie van uitdagende modules gericht op het ontwikkelen van SKILLS, werken aan uitdagende vraagstukken binnen een THEMA en het inbrengen van eigen vraagstukken in PROJECTEN.

"Ik vraag mij toch af hoe dat dan gaat met die bedrijven. Echte opdrachten van echte opdrachtgevers en daar een project van maken. Dat lijkt mij een flinke uitdaging. Moeten alle leerlingen dan op bezoek bij een bedrijf? Hoe ga je dát organiseren en begeleiden?”

"Ik vraag mij toch af hoe dat dan gaat met die bedrijven. Echte opdrachten van echte opdrachtgevers en daar een project van maken. Dat lijkt mij een flinke uitdaging. Moeten alle leerlingen dan op bezoek bij een bedrijf? Hoe ga je dát organiseren en begeleiden?”

Wij horen deze zorgen en zien de uitdaging waar docenten voor staan. Het is ons doel om voldoende ondersteuning te bieden zodat jij fantastisch onderwijs kan maken. Bekijk ons modulaire lesmateriaal of boek een online sessie om de specifieke situatie en uitdagingen van jouw school te bespreken.

DE NIEUWE LEERWEG KOMT ERAAN...
HOE IS DIT BIJ JULLIE OP SCHOOL GEGAAN?

Herkenbaar?

DOWNLOAD DE POSTER.

Lees meer over het onderwijsconcept van Dubbelklik voor de Nieuwe Leerweg. Bekijk en download hier ook de poster. Ideaal om op te hangen in de docentenkamer of om te geven aan je collage’s of directie.

DE ONTWIKKELCIRKEL.

De uitgangspunten van de nieuwe praktijkgerichte programma’s heeft Dubbelklik verwerkt in een visuele weergave, de ontwikkelcirkel. Dit is een kernachtige samenvatting van de geschreven kaders waarin het onderscheid tussen de verschillende onderdelen en de onderlinge samenhang zichtbaar wordt gemaakt. Het model wordt door Dubbelklik gebruikt om leerplanelementen vorm te geven met aandacht voor de verschillende onderdelen.

MEER INFO.

Lees meer over De Nieuwe Leerweg; alles van de verschillende programma's, uitgangspunten, toetsing tot een up-to-date tijdlijn van het proces.

De blog & updates.

Lees hier de laatste blog berichten en nieuwsupdates.

bekijk het lesmateriaal

Voor De Nieuwe Leerweg ontwikkeld Dubbelklik een uitgebreid lesaanbod bestaande uit SKILLS, THEMA & PROJECT modules.

DUBBELKLIK VOOR DE NIEUWE LEERWEG.

De nieuwe leerweg staat voor vernieuwend. Dat komt ook terug in de manier van lesgeven. Er vindt een verschuiving plaats van het expliciet aanleren van kennis en vaardigheden naar meer ervaringsgericht en probleemoplossend leren. Een benadering die ook iets anders verwacht van het lesmateriaal van Dubbelklik. Wij hebben de afgelopen periode gewerkt aan een concept dat recht doet aan de SLO- uitgangspunten én aansluit bij onze ambitie om praktisch, inspirerend en uitvoerbaar onderwijs te maken.

Het resultaat is een uniek modulair onderwijsaanbod met aandacht voor alle leerplanelementen uit de ontwikkelcirkel. De elementen uit de ontwikkelcirkel zijn verwerkt in verschillende soorten leereenheden met eigen kenmerken. Deze vormen de bouwstenen van een leerplan die naar eigen inzicht vorm te geven is. Daarmee ontstaat een school specifieke leerroute die optimaal afgestemd kan worden op de wensen van de regio en de voorkeuren van de leerling.

LOOPBAAN.

Het element loopbaan is een digitale tijdlijn, verbonden aan het platform. Leereenheden worden automatisch aan de LOOPBAAN gekoppeld. Op de tijdlijn kunnen leerervaringen, successen en opdrachten verzameld en gewaardeerd worden. Het element loopbaan maakt ontwikkeling zichtbaar en bespreekbaar.

SKILLS.

Activerende workshop modules gericht op het ontwikkelen van persoonlijke en praktijkgerichte vaardigheden. SKILLS zijn ontworpen om leerlingen op een praktische manier aan de slag te laten gaan om kennis en vaardigheden eigen te maken en bestaan uit mix van opdrachten op de computer, op papier en in de echte wereld.

THEMA.

Leerlingen gaan in aansprekende modules aan de slag met een THEMA gekoppeld aan een van de werkvelden. Leerlingen ontvangen een vraagstuk van een (gesimuleerde) opdrachtgever. Op een gestructureerde manier werken leerlingen toe naar een product, dienst, activiteit of proces als oplossing.

PROJECT.

Een PROJECT is verbonden aan een werkveld en begint met een oriëntatie op innovaties en ontwikkelingen. Tijdens een PROJECT werken leerlingen aan een authentieke opdracht voor een echte opdrachtgever of gebruiker bij jullie in buurt. Als school voeg je dus zelf de context toe!