ACHTERGROND & VISIE VAN DUBBELKLIK
VOOR DE NIEUWE
LEERWEG.

DOWNLOAD DE POSTER.

Lees meer over het onderwijsconcept van Dubbelklik voor de Nieuwe Leerweg. Bekijk en download hier ook de poster. Ideaal om op te hangen in de docentenkamer of om te geven aan je collage’s of directie.

VISIE.

Onze blik op de toekomst is één visie maar valt de bezien vanuit twee perspectieven. Die van de leerling en de docent.

VISIE LEERLING.

Wij zorgen dat je gaat begrijpen welke werkvelden er zijn en hoe groot de diversiteit daarbinnen is. Je ontdekt waar jij goed in bent en wat bij jou past.

Wij bereiden je voor op je vervolgopleiding door in te zetten op het ontwikkelen van persoonlijke, praktijkgerichte– en vakspecifieke vaardigheden.

Wij helpen je om kritisch te denken en als team complexe praktijkvraagstukken op te lossen.

VISIE DOCENT.

Wij zorgen ervoor dat jij je onderwijs kan organiseren, monitoren en aanpassen aan je eigen unieke situatie.

Wij helpen je bij het onderwijzen van persoonlijke, praktijkgerichte- en vakspecifieke vaardigheden.

Wij zorgen voor passende instrumenten die jij in kan zetten bij het begeleiden van teams. Dat bieden wij wanneer leerlingen werken aan realistische thema’s of projecten waarvan zelfs jij de uitkomst nog niet weet.

DE ONTWIKKELCIRKEL.

De uitgangspunten van de nieuwe praktijkgerichte programma’s heeft Dubbelklik verwerkt in een visuele weergave, de ontwikkelcirkel. Dit is een kernachtige samenvatting van de geschreven kaders waarin het onderscheid tussen de verschillende onderdelen en de onderlinge samenhang zichtbaar wordt gemaakt. Het model wordt door Dubbelklik gebruikt om leerplanelementen vorm te geven met aandacht voor de verschillende onderdelen.

LOOPBAAN.

SKILLS.

THEMA.

PROJECT.

LOOPBAAN.

Het element loopbaan is een digitale tijdlijn, verbonden aan het platform. Leereenheden worden automatisch aan de loopbaan gekoppeld. Op de tijdlijn kunnen leerervaringen, successen en opdrachten verzameld en gewaardeerd worden. Het element loopbaan maakt ontwikkeling zichtbaar en bespreekbaar.

SKILLS.

Activerende workshop modules gericht op het ontwikkelen van persoonlijke en praktijkgerichte vaardigheden. SKILLS zijn ontworpen om leerlingen op een praktische manier aan de slag te laten gaan om kennis en vaardigheden eigen te maken en bestaan uit een met een mix van opdrachten op de computer, op papier en in de echte wereld.

Elke SKILLS module is ingedeeld in losse taken. Per module kan de duur van deze taken verschillen. 

THEMA.

Leerlingen gaan in aansprekende modules aan de slag met een THEMA gekoppeld aan een van de werkvelden. Leerlingen ontvangen een vraagstuk van een (gesimuleerde) opdrachtgever. Op een gestructureerde manier werken leerlingen toe naar een product, dienst, activiteit of proces als oplossing.

Binnen een THEMA verdiepen leerlingen zich in de loopbaanperspectieven van een werkveld in relatie tot persoonlijke mogelijkheden en voorkeuren. Met praktische opdrachten worden leerlingen ondergedompeld in de context van een thema. Leerlingen ontvangen een vraagstuk van een (gesimuleerde) opdrachtgever. Op een gestructureerde manier werken leerlingen toe naar een product, dienst, activiteit of proces als oplossing voor het vraagstuk.

Elk THEMA heeft dezelfde opbouw.

PROJECT.

Een PROJECT is verbonden aan een werkveld en begint met een oriëntatie op innovaties en ontwikkelingen. Tijdens een PROJECT werken leerlingen aan een authentieke opdracht voor een echte opdrachtgever of gebruiker bij jullie in buurt.

Tijdens een project werken leerlingen aan een authentieke opdracht voor een echte opdrachtgever of gebruiker. Dubbelklik biedt het raamwerk voor een project dat aangevuld dient te worden met specifieke informatie, uniek voor de lokale situatie.

De start van een project is altijd een vraagstuk dat door de school zelf geformuleerd wordt (in samenwerking met regionale partners). Met behulp van actieve werkvormen leiden wij leerlingen door een proces waarin zij stapsgewijs toewerken naar een tastbare en praktische oplossing voor het gegeven vraagstuk. Deze leveren zij op in de vorm van een definitief ontwerp of een prototype daarvan.

Bekijk de onderstaande animatie voor een preview over de opzet, structuur en uitgangspunten van de nieuwe projecten.

Elk PROJECT heeft dezelfde opbouw.

BEGELEIDING.

Een persoonlijk gesprek van 30-45 minuten waarbij wij je meenemen in de Nieuwe Leerweg en samen op zoek gaan naar een unieke invulling die past bij jouw school? Klik hier om meteen een afspraak in te plannen.

LESMATERIAAL INZIEN.

Een persoonlijk gesprek van 20-30 minuten waarbij we samen door het nieuwe lesmateriaal (SKILLS, THEMA en PROJECT modules) heen gaan? Klik hier om meteen een afspraak in te plannen.